நமசிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய வாழ்க.. நாதன் தாள் வாழ்க..

நம சிவாய

பூ நாளும் தலை சுமப்ப - புகழ் நாமம் செவி கேட்ப - நா நாளும் நவின்றேத்தப் பெறலாமே நல்வினையே!..

வாழி அவன்தன் வளநாடு மகவாய் வளர்க்கும் தாயாகி

ஊழி உய்க்கும் பேருதவி ஒழியாய் வாழி காவேரி!..


திங்கள், டிசம்பர் 11, 2017

பாட்டுத் திறத்தாலே..

11 டிசம்பர் 1882
மகாகவி பிறந்த நாள்
பாட்டுத் திறத்தாலே இவ்வையகத்தைப் 
பாலிக்கின்ற எங்கள் மகாகவிக்கு 
இன்று பிறந்தநாள்..
***


காணி நிலம் வேண்டும் - பராசக்தி
காணி நிலம் வேண்டும் அங்கு 
தூணில் அழகியதாய் நன்மாடங்கள்
துய்ய நிறத்தினதாய் அந்தக்
காணி நிலத்திடையே ஓர்மாளிகை
கட்டித் தரல்வேண்டும் அங்கு
கேணிய ருகினிலே தென்னைமரம்
கீற்றும் இளநீரும்


பத்துப் பன்னிரண்டு தென்னைமரம்
பக்கத்திலே வேணும் நல்ல
முத்துச் சுடர்போலே நிலவொளி
முன்புவர வேணும் அங்கு
கத்துங் குயிலோசை சற்றேவந்து
காதிற்பட வேண்டும் என்றன்
சித்தம் மகிழ்ந்திடவே நன்றாயிளந்
தென்றல் வர வேணும்..


பாட்டுக் கலந்திடவே அங்கேயொரு
பத்தினிப் பெண்வேணும் எங்கள்
கூட்டுக் களியினிலே கவிதைகள்
கொண்டு தரவேணும் அந்தக்
காட்டு வெளியினிலே அம்மா நின்றன்
காவலுற வேணும் என்றன்
பாட்டுத் திறத்தாலே இவ்வையகத்தைப் 
பாலித்திட வேண்டும்..
***


துன்பம் இனியில்லை சோர்வில்லை தோற்பில்லை
அன்பு நெறியில் அறங்கள் வளர்ந்திட
நல்லது தீயது நாமறியோம் அன்னை
நல்லது நாட்டுக.. தீயது ஓட்டுக!..
-: மகாகவி :-

வாழ்க பாரதி.. வாழ்க பாரதி!.. 
* * *